Program politic

PROTECŢIE SOCIALĂ ȘI LOCUINŢE PENTRU TINERI

Susțin creșterea rolului Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei. Scopul acestui direcții va fi acela de a dezvolta un parteneriat funcțional cu organizațiile neguvernamentale, pentru ca, împreună, să venim cu proiecte dedicate persoanelor vulnerabile. Toți oamenii au dreptul la o viață mai bună și este de datoria noastră, societate și administrație, să găsim soluțiile pentru ca personale vulnerabile să aibă și ele șanse reale la o viață mai bună.

Protecția socială a cetățenilor este cea mai importantă măsură pe care o putem lua la Galați și este prima măsură pe care intenționez să o aplic în calitate de primar al orașului.

În calitate de primar voi cere Consiliului Local ca acordarea de subvenții și ajutoare pentru apă caldă și căldură să se facă doar pentru persoanele care au venituri sub media salariului minim pe economie, iar în cazul familiilor cu probleme deosebite, aceste subvenții și ajutoare pot ajunge până la acoperirea totală a facturilor.

Direcția de Asistență Socială, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, va elabora proiecte și va lua măsuri al căror obiectiv este diminuarea substanțială a abandonului școlar la nivelul orașului.

Pensionarii din Galați merită mai multă atenție din partea autorităților publice. De aceea, voi susține realizarea a două centre de zi pentru pensionari, în cartierele unde există spații nefolosite de către municipalitate.

Primăria trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor cu care se confruntă generația bunicilor noștri. Ei sunt cei care, prin muncă și sacrificii, au transformat Galațiul într-unul dintre cele mai mari centre industriale ale țării. De aceea, Primăria trebuie să vină în sprijinul celor în vârstă și să le ofere acces la servicii publice și facilități prin care le putem asigura o bătrânețe ușoară. Trebuie să luăm măsuri pentru creșterea confortului locativ, pentru rezolvarea problemelor cu căldura și trebuie să acordăm subvenții, astfel încât seniorii noștri să trăiască în condiții normale.

Pentru integrarea în societate a tinerilor fără părinți care au crescut în centrele de plasament voi extinde și moderniza spațiile existente. În paralel, vom lua măsuri pentru integrarea acestora pe piața muncii (organizarea cursurilor de calificare și susținerea acestora la angajare).

Prioritatea mea este să reușim să ținem tinerii aici, să-i încurajăm pe cei care au plecat să revină și să se integreze în viața orașului.

Galațiul are nevoie de doctori, de profesori, de ingineri, de specialiști IT. Are nevoie de oameni tineri, competenți, care să dorească să își facă o carieră aici și să își întemeieze o familie în orașul nostru. Pentru tinerii specialiști vom asigura locuințe din fondul locativ al municipalității. Astfel de programe au fost implementate cu succes la Buzău, Constanța și Pitești. Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru la Galați.

Vom elabora măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu handicap locomotor, prin realizarea de rampe de trecere sau de urcare, la toate instituțiile de interes public. Voi susține achiziționarea unor mijloace de transport în comun care să fie prevăzute cu lifturi și accesorii destinate persoanelor cu nevoi speciale.