Program Politic

INVESTIŢII ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Galațiul are nevoie de investiții și de locuri de muncă. Consiliul Local va elabora pentru anul 2017 un pachet de facilități fiscale pentru stimularea investițiilor în Galați. Acest pachet de măsuri se va aplica gradual și va include, la propunerea Primarului, scutirea parțială sau totală de la plata taxelor și impozitelor pentru societățile care crează cel puțin 10 de locuri de muncă.

Municipalitatea va încuraja noi investiții, asigurând infrastructura necesară (acces rutier, rețea de apă și canalizare, alimentare cu energie electrică etc).

Galațiul are resursele necesare pentru a deveni un centru IT solid. Avem tineri extrem de capabili, avem facultăți de profil, avem o tradiție tehnologică și suntem așezați pe unul dintre cele mai importante noduri de comunicații din Europa.

Facilitățile fiscale sunt necesare și pentru încurajarea start-up-urilor, în special a celor din IT.

În mandatul meu, Primăria va urmări atragerea de investitori în Parcul Industrial și Zona Liberă. Aceștia vor beneficia atât de stimulente fiscale cât și de facilitățile pe care le va oferi noul terminal intermodal ce va fi realizat în zona Port-Bazin Nou.

Pentru ca orașul nostru să renască ca centru economic și industrial al României. Primăria va propune realizarea unui parteneriat strategic cu Arcellor Mittal pentru dezvoltarea unui nou parc industrial, cu activități specifice pe platforma Combinatului.

Galațiul este cel mai mare port fluvio-maritim din România. Avem una dintre cele mai mari platforme industriale din țară; avem facultăți de profil și mulți specialiști bine pregătiți. Sunt lucruri pe care noi, cei din Galați le știm, dar a venit momentul să le afle și cei care ar putea să investească în Galați, motiv pentru care voi crea un departament în cadrul Primăriei care se va ocupa doar de promovarea Galațiului în țară și străinătate, ca zonă economică de interes pentru investitori.