Blog

Raport privind transparenta Lexexpert Audit SRL Galati


Prezentare introductiva:
In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, SC LEXEXPERT AUDIT SRL publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu Capitolul 10, art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008 (24 iunie 2008).

Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Ordonantei privind auditul statutar ce deriva din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind auditul statutar.

Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2011.

Cuprins:

Prezentare introductiva
Statutul juridic si structura asociaţilor
Obiect de activitate
Conducerea firmei de audit
Sistemul intern de control al calitatii activitatii
Inspectie efectuata de CAFR privind asigurarea calitatii
Politicile societatii prvind independenta, pregatirea personalului si remunerarea acestuia
Informatii financiare legate de societate

Statutul juridic si structura asociatilor:
SC LEXEXPERT AUDIT SRL functioneaza ca o societate cu raspundere limitata si are ca asociat unic pe Constantin Aurelian.
Obiect de activitate :
SC LEXEXPERT AUDIT SRL. ofera servicii clientilor in domeniul auditului financiar.

SC LEXEXPERT AUDIT SRL.. este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Conducerea firmei de audit:
Societatea este condusa de un administrator.
Administratorul societatii este Constantin Aurelian.
Administratorul reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

Sistemul intern de control al calitatii activitatii:

Societatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prezentat in Manualul Procedurilor. Acest sistem include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.

Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii. De asemenea societatea noastra este certificata in domeniul calitatii ISO 9001:2008.

Analiza de asigurare a calitatii misiunii:
Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului. Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre CAFR, cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.
O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul. Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire. In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.
Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentul si concluziile exprimate de echipa de auditori de respectarea Standardelor Nationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.
SC LEXEXPERT AUDIT SRL furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, castigandu-si reputatia pentru independenta, integritatea, conduita etica si obiectivitatea sa. SC LEXEXPERT AUDIT SRL promoveaza politicile de control al calitatii, inclusiv independenta, care cuprind standardele emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care au fost, de asemenea, adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Declaraţie a organismului administrativ sau de management asupra eficacităţii funcţionării sistemului

Conducerea societatii se declara multumita ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca societatea si personalul acesteia respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date.
Independenta, integritatea si obiectivitatea reprezinta stalpi de sustinere ai politicilor stabilite de SC LEXEXPERT AUDIT SRL. In consecinta evitam cu diligenta orice aparenta legata de un conflict de interese.
SC LEXEXPERT AUDIT SRL aplica politici si proceduri de protejare a datelor clientilor si fostilor clienti in conformitate cu standardele legale, de reglementare si profesionale si in masura ceruta de lege.

SC LEXEXPERT AUDIT SRL a implementat politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament. Politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.

Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de CAFR:
Fiind in primul an de activitate nu am fost inca obiectul inspectiei CAFR.
Entitatile pentru care societatea noastra a efectuat audit statutar aferent exercitiului financiar 2011 sunt:

SOCIETATI COMERCIALE
SC BRAICONF SA BRAILA
SC ACTINVEST SA BRASOV
SC DRUMURI SI PODURI SA GALATI
PROIECTE
SC MONDO CONSULT SRL BUZAU
SINDICATUL NATIONAL DE MEDIU “ECOLOGISTUL” BUCURESTI
SC SITCO SERVICE SRL CRAIOVA
SC MEDIA SAT SRL BUCURESTI
PRIMARIA SECTOR 2 BUCURESTI
Politicile societatii privind pregatirea personalului, remunerarea acestuia si independenta :

SC LEXEXPERT AUDIT SRL participa la un proces de pregatire continua cu tot personalul profesional
de audit. Programul de pregatire continua cuprinde participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Toti auditorii statutari inregistrati respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Remunerarea fiecarui partener al firmei de audit cuprinde doua elemente – compensarea functiei si compensarea performantei – ambele fiind legate de contributiile aduse in functiile respective. Compensarea functiei depinde de aria si impactul responsabilitatilor partenerilor respectivi. Compensarea performantei are legatura cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an. Remunerarea se stabileste in functie de obiectivele prevazute pentru fiecare misiune. Acestea includ:

Calitatea muncii
excelenta in furnizarea serviciilor pentru clienti
cresterea veniturilor si profitabilitatii
calitatile de lider
respectarea si promovarea valorilor firmei
Fiecare profesionist trebuie sa semneze o declaratie de independenta in fiecare an.
Informatii financiare legate de societate:
In anul 2011 societatea a obtinut o cifra de afaceri de 110.292 lei din activitati de audit , servicii financiare conexe, avind platite la scadenta toate obligatiile fiscale catre bugetul consolidat al statului, bugetul local cit si toate taxele, cotizatiile catre organismele profesionale.